Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Ο αόρατος κόσμος της ύλης
Posted by OSTRIA On 5/26/2010 02:56:00 μμ

Η ύλη συμπεριφέρεται όπως οι Ρωσικές κούκλες Μπάμπουσκες.
Μέσα σε μια Μπάμπουσκα βρίσκεται μια άλλη μικρότερη, η τελευταία που δεν κρύβει άλλη μικρότερη στη γλώσσα της φυσικής λέγεται στοιχειώδες σωμάτιο.
Ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης(460-370 πχ) , φιλοσοφικά κατέληξε ότι η ύλη δεν διαιρείται επ' άπειρον, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι αδιαίρετο πλέον και το ονόμασε άτομο (άτμητο).
Η έρευνα έδειξε ότι το άτομο δεν είναι άτμητο αλλά αποτελείται από μικρότερα σωματίδια, τα ηλεκτρόνια και το πυρήνα. Ο πυρήνας αποτελείται από άλλα μικρότερα αδιαίρετα που ονομάζονται στοιχειώδη σωμάτια.
Τα μέχρι σήμερα ανακαλυφθέντα σωμάτια είναι:
1) Tα σωμάτια δομής
2) Τα σωμάτια φορείς αλληλεπιδράσεων
Τα σωμάτια δομής τα λέμε και φερμιόνια και συμμετέχουν στη δομή της ύλης.
Φερμιόνια είναι τα κουάρκ και τα λεπτόνια.
Τα κουάρκ είναι έξι και λέμε ότι έχουν έξι γεύσεις ή αρώματα που τα διακρίνουμε.
Το επάνω(up),το κάτω(down),το παράξενο(strange),το γοητευτικό(charm),o πυθμένας(bottom),κορυφή(top).
Aπό κουάρκ αποτελούνται τα βαρυόνια,τα μεσόνια,τα γλουόνια.
Λεπτόνια είναι το ηλεκτρόνιο(e),το μιόνιο (μ),το ταυ (τ) σωματίδιο.
Λεπτόνια είναι και τα νετρίνα(ν).
Το νετρίνο του ηλεκτρονίου,το νετρίνο του μιονίου,το νετρίνο του ταυ σωματιδίου.
Τα σωματίδια αυτά έχουν και τα αντισωματίδια τους πχ το ηλεκτρόνιο έχει αντισωματίδιο το ποζιτρόνιο.
Τα στοιχειώδη σωμάτια συγκροτούν σύνθετα σωματίδια,βαρύτερα από τα λεπτόνια και λέγονται αδρόνια.Το πρωτόνιο(p),το νετρόνιο(n),το πιόνιο(π) είναι αδρόνια αποτελούμενα από συνδιασμούς κουάρκ......
Read More

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου